Hoe slecht is papier?

Wat is de voetafdruk van de grafische industrie?

Tegenwoordig moet alles online gedaan worden, want papier is wel erg slecht voor het milieu. Hoe minder papier, hoe beter. Dat is wat er gecommuniceerd wordt vanuit de media en steeds meer mensen beginnen dit te geloven. Er bestaan ontzettend veel misverstanden over papier. Dus, hoe staat het er nou eigenlijk echt voor met het papier in Nederland? Dat hebben wij onderzocht. 

1. De bossen in Europa krimpen als gevolg van de papierproductie.

Dit is een fabel. Tussen 2005 en 2015 zijn de bossen in Europa gegroeid met een oppervlakte ter grootte van Zwitserland.[1]

2. Papier is één van de meest gerecyclede producten op de wereld.

Dit is een feit. In 2018 is in Nederland 86% van de niet-verpakkingen gerecycled. Bij de verpakkingen lag dit percentage op 88%.[2]

3. De papierindustrie is één van de minst vervuilende industrieën in Europa.

Dit is een feit. De papierindustrie verricht enorm veel inspanningen om het energieverbruik te beperken. Bovendien bestaat het energieverbruik van de papierindustrie in de EU voor 60% uit bio-energie.[3] Van alle broeikasgassen in Europa valt 0,9% toe te weiden aan de papierindustrie.[4]

4. De productie van papier vervuilt het water heel erg.

Dit is een fabel. 93% van het in het productieproces gebruikte water belandt in goede kwaliteit terug in het milieu.[5]

5. Digitale communicatie is slecht voor het milieu.

Dit is een feit. Papier wordt gemaakt van hout en dat is een natuurlijk en duurzaam product. Datzelfde valt niet te zeggen over telefoons, computers en andere digitale dragers. De vervuiling veroorzaakt door elektronische apparatuur wordt ook wel e-waste genoemd. In Europa is er jaarlijks 8,7 miljoen ton aan E-waste.[6] Op dit moment is de ICT industrie verantwoordelijk voor zo’n 2,5-3% van de wereldwijde broeikasgassen. Er wordt verwacht dat dit percentage zal stijgen tot 14% in 2040.[7] Als je 30 minuten per dag de krant online leest, dan is de impact daarvan op het milieu even groot als wanneer je de krant op papier zou lezen.[8]

6. Papier is niet duurzaam.

Dit is een fabel. Papier bestaat voor een groot deel uit hout. Hout is een hernieuwbare, natuurlijke en duurzame bron. Om hernieuwbaar te zijn, moeten de bossen waar het hout gewonnen wordt wel duurzaam beheerd worden. Hier zorgt de papierindustrie voor door gebruik te maken van keurmerken. De twee bekendste keurmerken zijn de FSC en de PEFC. Deze keurmerken verzekeren dat het hout waarmee het papier is gemaakt komt uit een verantwoord beheerd bos.[9]

 

[1] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Global Forest Resources Assessment 2005 – 2015.
[2] Stichting Papier Recycling Nederland (PRN), https://prn.nl/prn-en-het-prn-systeem/feiten-en-cijfers/
[3] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Global Forest Resources Assessment 2005 – 2015.
[4] Two Sides. (2019). Print & Paper: Myths & Facts.
[5] CEPI. (2018). Sustainability Report.
[6] Greenpeace. (2008). Toxic Tech: Not in Our Backyard.
[7] Belkhir, L. & Elmeligi, A. (2018). Assessing ICT global emissions footprint: Trends to 2040 & recommendations. Journal of Cleaner Production, 448-463.
[8] Moberg, A., Johansson, M., Finnveden, G. & Jonsson, A. (2009). Screening environmental life cycle assessment of printed, web based and tablet e-paper newspaper. KTH Centre for Sustainable communications.
[9] Papierenkarton.nl. Print en papier: De mythen en de feiten.