2016 is het jaar van het boek

2016 is uitgeroepen tot het jaar van het boek. Tijdens het jaar van het boek zullen er allerlei activiteiten georganiseerd worden rondom het boek in het onderwijs, boekhandels, bibliotheken en andere (literaire) instellingen.

Allerlei activiteiten
Er zullen boekbesprekingen gehouden worden, diverse prijsuitreikingen, leuke leesacties en 12exposities. Initiatiefnemers zijn de Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen, Stichting CPNB, het Letterkundig Museum, Bijzondere Collecties, Stichting Lezen en Schrijven en de Leescoalitie. Het punt dat de initiatiefnemers willen maken is dat boeken nog steeds aandacht verdienen.

Boeken laten zien wie we zijn
Op de site van 2016jaarvanhetboek.nl staat het als volgt omschreven: “Ondanks dat mensen de afgelopen decennia anders zijn gaan lezen, blijft de behoefte aan verhalen, duiding, informatie, kennis en ontspanning. Boeken verrijken ons leven. Ze brengen ontroering en plezier. Boeken spelen een grote rol bij het vormen van onze cultuur en identiteit. Boeken laten zien wie we zijn, als mens én als samenleving.”

“Daarom vieren we in 2016 de kracht van het boek. Het boek van toen, het boek van nu en het boek van de toekomst. Een heel jaar lang gaan we het mooie, het leuke, het belangrijke en het goede van boeken extra benadrukken, met bestaande en nieuwe activiteiten, verrassende wedstrijden en feestelijke evenementen.”

 

Bron: 2016jaarvanhetboek.nl

 

Leave a Reply