duurzaam papier

Voor duurzaam papier hoeven geen bomen meer om

Papier kan gemaakt worden van veel verschillende materialen, maar nieuw papier wordt toch nog vaak gemaakt van hout; bomen dus. Wie als gebruiker van drukwerk duurzaam aan de slag wil, moet dus op zoek naar alternatieven.

Gerecycled papier

Drukken op gerecycled papier is het meest duurzaam. Voor het maken van zowel gerecycled als nieuw papier is water en energie nodig. Die belasten beide het milieu, maar het productieproces van gerecycled papier doet dat minder. Nieuw papier wordt gemaakt van cellulose uit hout dat gewonnen wordt uit productiebossen. Voor gerecycled papier zijn geen bossen en dus ook geen landbouwgrond nodig. Voor de productie van gerecycled papier is ook minder water nodig dan voor nieuw papier (10-15 liter water per kilo papier tegenover 25 liter). Het gebruik van gerecycled papier levert dus een voordeel op voor natuur en milieu.

Toch zit er wel een limiet aan hoe vaak papier te recyclen is. De vezels uit oud papier verliezen uiteindelijk aan sterkte omdat ze te kort geworden zijn. Tijdens het productieproces worden er daarom vaak nieuwe lange houtvezels toegevoegd. Worden papiersoorten van verschillende kwaliteit door elkaar gemengd, dan ontstaat een grondstof van lage kwaliteit.

Oud papier en karton worden daarom niet alleen ingezameld maar ook gescheiden. Voor de diverse soorten nieuw papier en karton (zoals krantenpapier, toiletpapier, golfkarton en vouwkarton) zijn verschillende soorten oud papier nodig. Ingezameld gekleurd papier en karton krijgen een andere toepassing dan wit, bedrukt of beschreven kantoorafval.

FSC-label

Het hout voor papierproductie kan ook heel goed duurzaam worden geproduceerd. Daar ziet het FSC-label  – het keurmerk met de naam Forest Stewardship Council op toe. FSC wordt gebruikt als keurmerk voor duurzaam verbouwd hout en houtproducten, waaronder papier.

En natuurlijk kun je ook afvalhout gebruiken om nieuw papier te maken, zoals het bekende biotop papier. Zelfs van oud katoen kun je prima papier maken.

Met al die duurzame mogelijkheden hoef je traditioneel drukwerk dus echt niet uit de weg te gaan als je duurzaam wil communiceren met je doelgroepen, dan laat je gewoon duurzame flyers drukken.

Wil je weten welke mogelijkheden er zijn voor duurzaam drukwerk, neem snel contact met ons op via info@puntgaafdrukwerk.nl of bel 071-528 42 50.