Boek en e-book, een prima duo

Boek en e-book, een prima duo

Bij de opkomst van de e-book jaren geleden knepen papieren boeken even de billetjes samen.

Was dit het begin van het einde? Zo’n vaart blijkt het allemaal niet te lopen. De meeste lezers zien een e-book namelijk als aanvulling op het papieren boek, niet als vervanging.

Uit recent Gfk onderzoek blijkt dat ongeveer vier op de tien lezers vaak een e-book leest en soms ook een papieren boek. Twee op de tien gebruikt beide middelen even vaak en de rest kiest meestal voor een papieren boek en soms een e-book. Kijkend naar eenzelfde onderzoek twee jaar eerder zie je nauwelijks verschil. Van een snel stijgende of dalende trend is dus geen sprake meer. De twee hebben klaarblijkelijk een mooi evenwicht gevonden.

Er blijkt wel een duidelijk verschil te zijn in wáár we het e-book of papieren boek lezen. Thuis pakken we graag naar de papieren versie en op vakantie of in het openbaar vervoer kiezen we vaker voor het makkelijk mee te nemen e-book. Verder is het aantal mensen dat het lezen van een scherm onprettig vindt iets gedaald van 24% in 2018 naar 19% in 2018.

Deze en meer conclusies uit het onderzoek lazen we in een artikel van KVB Boekwerk. Zij brengen ook de opkomst van luisterboeken ter sprake. Wordt dit opnieuw een spannend momentje? De tijd zal het leren.

Kies je voor jouw uitgave voor een online of papieren versie? Of misschien wel beide? Neem eens contact met ons op. We sparren er graag over met je.