‘Magazines niet voor bejaarden’

Uit een onderzoek van Novio Research naar het mediagedrag van ‘Millennials’, jongeren geboren tussen 1980 en 2000, blijkt dat tijdschriften helemaal niet zo’n oud en stoffig imago hebben. Hoewel het merendeel van de jongeren hun tijdschriften op de iPad of tablet leest, heeft meer dan dertig procent een abonnement.

Naar aanleiding van het event ‘Meet the Millennials’, dat werd georganiseerd door Magazine Media Associatie (MMA) in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, zijn er 523 jongeren in de leeftijd van 16 tot 30 jaar gevraagd naar hun mediaconsumptie en voorkeuren.

Positief
Vooral de inzichten voor magazine uitgevers zijn positief. Zo geven de Millennials aan dat ze print nog steeds waarderen en het ‘geen medium voor bejaarden’ vinden. Dat blijkt ook uit de cijfers: 32% heeft een abonnement en 45% leest 1 of meerdere magazines per maand en geeft aan dit ook in de toekomst te blijven doen.

Volgens deze groep zit de toekomst van printmedia hem vooral in de combinatie van online en print. Door social media komen de meeste van de Millennials in aanraking met magazines. Facebook wordt hierin als belangrijkste vermeld: 66%. Deze ‘voorproefjes’ kunnen jongeren aanzetten om het fysieke magazine mee te nemen in een kiosk op het station of de Albert Heijn in de buurt.

Genoeg reden voor uitgevers van magazines om goed na te denken over een online strategie dat tegelijkertijd hun offline merk versterkt.