greenwashing

Papier slechter voor het milieu dan digitaal?

Regelmatig moedigen bedrijven en organisaties hun klanten aan voortaan digitaal te communiceren. Digitaal zou beter zijn voor het milieu dan print en papieren communicatie.

Dat argument kan nogal eens misleidend zijn en de internationale organisatie Two Sides spreekt bedrijven daar met succes op aan.

Bomen besparen

In de eerste zes maanden van 2019 onderzochten de papier-promotors van Two Sides de websites van wereldwijd 102 organisaties. Op 69 ervan werden ongegronde claims aangetroffen over de impact van print en papier op het milieu zoals ‘Digitale afschriften besparen bomen’. Inmiddels hebben 38 van deze organisaties hun communicatie over dit onderwerp aangepast of verwijderd, nadat Two Sides ze erover benaderde. Two Sides noemt dit fenomeen ‘greenwashing’ en heeft sinds 2010 al bij 441 bedrijven succes geboekt met de actie ertegen. Two Sides geeft aan dat zij greenwashing het vaakst tegen komen in sectoren als de telecom, financiële instellingen en de overheid.

Kosten besparen

Two Sides deed ook onderzoek onder consumenten, om te zien of consumenten gevoelig zijn voor ‘greenwashing’. Uit dit onderzoek blijkt dat ruim de helft (53%) van de respondenten vermoedt dat de bewering dat digitaal communiceren ‘beter voor het milieu is’ verhult dat de afzender eigenlijk gewoon kosten wil besparen. 81% Van de consumenten wil zelf kunnen bepalen of ze digitaal of op papier communiceren met hun dienstverleners. 38% gaf zelfs aan te overwegen over te stappen naar een ander bedrijf of een andere leverancier als ze gedwongen worden digitaal te communiceren.